klantenvertellentpom 9,2 hele ster hele ster hele ster hele ster halve ster 144 REVIEWS
Ontvang nu je gratis groeiscan!
  • Full-service marketing bureau sinds 2008
  • Premier partner Google & Facebook partner
  • Fonk 150 best agencies 2022
  • Partner in groei, samen succesvoller

Porter's vijfkrachtenmodel?

Porter's vijf krachten is één van de bekendste modellen die gebruikt wordt om marktonderzoek te doen. Zo kom je er aan de hand van dit model achter komen hoe aantrekkelijk een markt precies is, waardoor bedrijven hun strategie hierop kunnen afstemmen.

Wat zijn de vijf krachten van Porter?

De vijf aspecten van dit model zullen stap voor stap hieronder worden uitgelegd.

Dreiging van mogelijk nieuwe toetreders

Deze kracht van Porter's model houdt zich bezig met de moeilijkheid van nieuwkomers om tot een bepaalde markt toe te treden. Als klanten in een markt bijvoorbeeld erg loyaal zijn naar een specifiek merk, dan zal het als nieuwkomer moeilijk zijn om die klanten te veroveren. Verder speelt het ook een rol of nieuwkomers toegang hebben tot technologie of distributiekanalen in de branche om de juiste goederen of diensten bij de klant te krijgen. Hoe moeilijker dit is georganiseerd, hoe hoger de toetredingsdrempels zullen zijn voor eventuele toetreders. Voor bestaande bedrijven die concurreren in een markt is het dus gunstig als de toetreding barrières hoog zijn, aangezien ze dan minder bedreigd worden door potentieel nieuwe concurrenten.

Dreiging van substituten

Wanneer je als bedrijf concurreert in een markt is het van belang dat je je bewust bent van mogelijke substituten. Dit zijn goederen of diensten die vergelijkbaar zijn aan jouw product of dienst en die de jouwe dus zouden kunnen vervangen. Met de dreiging van substituten loop je dus het risico klanten te verliezen die ervoor kiezen over te stappen. Hoe gemakkelijk een product of dienst te vervangen is hangt af van een aantal dingen, namelijk:

Leverancierskracht (onderhandelingspositie van aanbieders)

De positie van leveranciers geeft aan hoeveel macht een individuele aanbieder heeft op bijvoorbeeld de marktprijs. Wanneer er veel leveranciers zijn, dan zal de machtspositie van één individuele aanbieder minder sterk zijn dan in een monopolie. Een aanbieder kan veel macht hebben wanneer hij een schaars product levert en weinig concurrenten heeft. Bovendien is het succes van het merk van de leverancier en de winstgevendheid ook essentieel. Als de leverancier een goede reputatie heeft tegenover zijn klanten, dan zal hij ook meer macht hebben.

Afnemerskracht (onderhandelingspositie van kopers)

Afnemers opereren aan de andere kant van de markt. De hoeveelheid macht die kopers hebben over bedrijven hangt onder andere af van hoe gemakkelijk zij kunnen overstappen naar concurrenten. In sommige markten is er maar een klein aantal afnemers die erg veel consumeren. Zo bepalen zij dus voor een groot deel de winstgevendheid van de leveranciers, waardoor de leveranciers afhankelijker worden en de kopers dus meer macht zullen ervaren.

Intensiteit van rivaliteit

De intensiteit van de interne competitie is ook essentieel om te weten wanneer je concurreert in een bepaalde markt. Zo is het marktaandeel in sommige markten relatief gelijk verspreid, terwijl in andere markten een kleine groep bedrijven de macht in handen hebben. De intensiteit van de rivaliteit hangt onder andere af van de mate van productdifferentiatie. Als sommige concurrenten bijvoorbeeld hun producten of diensten kunnen differentiëren, dan kan dit meer waarde creëren voor klanten wat zorgt voor een hogere machtspositie ten opzichte van concurrenten. Daarnaast zijn de productiecapaciteiten van individuele aanbieders en de hoeveelheid industriekosten ook van belang.

 

Vijf krachten model in Online Marketing

In online marketing is dit vijf krachten model erg nuttig om erachter te komen waar de kansen liggen voor je bedrijf, of welke aspecten juist bedreigingen vormen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je concurreert in een markt met weinig productdifferentiatie, waarin elke aanbieder identieke producten levert aan de koper. Hierop zou je kunnen inspelen door een online marketingcampagne op te zetten waarin je benadrukt wat jouw producten of diensten onderscheidt van die van concurrenten, waardoor je mogelijk meer klanten verovert. Bij TriplePro houden we rekening met het vijfkrachtenmodel van Porter tijdens onze onlinemarketingwerkzaamheden. Ook geïnteresseerd geworden in online marketing? Vraag gratis de online groeiscan aan wij spotten en delen gratis jouw kansen.

Wil jij meer omzet,
naamsbekendheid en klanten?

 

Gratis groeiscan

 

contact