klantenvertellentpom 9,1 hele ster hele ster hele ster hele ster halve ster 140 REVIEWS
Ontvang nu je gratis groeiscan!
  • Full-service marketing bureau sinds 2008
  • Premier partner Google & Facebook partner
  • Fonk 150 best agencies 2022
  • Partner in groei, samen succesvoller

Een officiële klacht

Wanneer u ontevreden bent over de manier waarop een medewerker of het bestuur zich tegen u heeft gedragen kunt u een officiële klacht indienen. Voorbeeld: wanneer u of uw prospect vindt, dat u of uw prospect niet netjes of onfatsoenlijk is behandeld, kunt u een klacht indienen. Belangrijk is dat de klacht gericht is aan een persoon of groep personen zodat deze gericht kan worden afgehandeld door de klachtencommissie.

Een officiële klacht indienen

Een klacht indienen kan bij uw directe leidinggevende, en bent u een opdrachtgever dan kan dit bij uw contactpersoon. Deze zal uw klacht altijd schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie. Mocht de klacht inhoudelijk gaan over uw directe leidinggevende of uw contactpersoon is de Algemeen Directeur de aangewezen persoon om uw klacht aanhangig te maken. Wij vragen u om te allen tijde uw klacht schriftelijk kenbaar te maken zodat er in het proces geen onduidelijkheid kan ontstaan aangaande de aard van de klacht.

De klachtencommissie

De klachtencommissie wordt samengesteld op het moment van de klacht. Deze bestaat uit de Algemeen Directeur en de Progression Manager. Wanneer de klacht inhoudelijk betrekking heeft op één van deze twee personen/functies wordt deze persoon aangaande uw specifieke klacht vervangen door een ander MT-lid.

Afhandeling

Een klacht wordt in eerste instantie altijd in goed overleg (schriftelijk) afgehandeld binnen drie werkdagen. Mocht er aanvullende informatie nodig zijn om tot een goed besluit te kunnen komen zal de klachtencommissie contact opnemen.

Wil jij meer omzet,
naamsbekendheid en klanten?

 

Gratis groeiscan

 

contact